فیلتر
مرتب سازی بر اساس

میثم خواجوند ستاره خزر

1 سال
1 سال

آپارتمان 80 متری درویش آباد

سرخ رود

2,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر مربع

میثم خواجوند ستاره خزر

2,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر مربع

میثم خواجوند ستاره خزر

1 سال
1 سال

آپارتمان ساحلی سرخ رود

سرخ رود

5,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر مربع

میثم خواجوند ستاره خزر

5,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر مربع

میثم خواجوند ستاره خزر

1 سال
1 سال

مسکن مهر شخصی ساز سرخ رود

سرخ رود

2,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 85 متر مربع

میثم خواجوند ستاره خزر

2,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 85 متر مربع