فیلتر
مرتب سازی بر اساس

ویلایی دوبلکس دوخواب سرخ رود

سرخ رود

3,000,000,000 تومان / تومان
2 تخت 1 حمام 125 متر مربع

میثم خواجوند ستاره خزر

3,000,000,000 تومان / تومان
2 تخت 1 حمام 125 متر مربع

اکبرزاده ستاره خزر

2 سال
2 سال

ویلا پیلوت استخر دار در جاده خانه دریا

سرخ رود جاده خانه دریا

6,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر مربع

اکبرزاده ستاره خزر

6,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر مربع

اکبرزاده ستاره خزر

2 سال
2 سال

فروش ویلا دوبلکس در سرخ رود

سرخ رود، جاده آمل

3,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 197 متر مربع

اکبرزاده ستاره خزر

3,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 197 متر مربع

اکبرزاده ستاره خزر

2 سال
2 سال

ویلا دوبلکس در سرخ رود

سرخ رود بلوار ولایت

2,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر مربع

اکبرزاده ستاره خزر

2,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر مربع