فیلتر
مرتب سازی بر اساس

اکبرزاده ستاره خزر

2 سال
2 سال

ویلا دوبلکس استخر دار در سرخ رود

سرخ رود جاده آمل

2,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر مربع

اکبرزاده ستاره خزر

2,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر مربع

اکبرزاده ستاره خزر

2 سال
2 سال

ویلا پیلوت استخر دار در جاده خانه دریا

سرخ رود جاده خانه دریا

6,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر مربع

اکبرزاده ستاره خزر

6,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر مربع