اکبرزاده

سرخ رود بلوار ولایت جنب پست قضای پلاک ۵۲

درباره عامل

نظر برای اکبرزاده

Avatar
امتیاز:
مرور محتوا:
ورود برای گذاشتن یک نظر

6 ملک توسط اکبرزاده

فیلتر
مرتب سازی بر اساس

اکبرزاده ستاره خزر

2 سال
2 سال

ویلا فلت روستایی در سرخ رود

سرخ رود جاده آمل

2,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر مربع

اکبرزاده ستاره خزر

2,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر مربع

اکبرزاده ستاره خزر

2 سال
2 سال

ویلا دوبلکس شهرکی در سرخ رود

سرخ رود

4,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر مربع

اکبرزاده ستاره خزر

4,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر مربع

اکبرزاده ستاره خزر

2 سال
2 سال

ویلا دوبلکس استخر دار در سرخ رود

سرخ رود جاده آمل

2,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر مربع

اکبرزاده ستاره خزر

2,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر مربع

اکبرزاده ستاره خزر

2 سال
2 سال

ویلا پیلوت استخر دار در جاده خانه دریا

سرخ رود جاده خانه دریا

6,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر مربع

اکبرزاده ستاره خزر

6,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر مربع

اکبرزاده ستاره خزر

2 سال
2 سال

فروش ویلا دوبلکس در سرخ رود

سرخ رود، جاده آمل

3,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 197 متر مربع

اکبرزاده ستاره خزر

3,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 197 متر مربع

اکبرزاده ستاره خزر

2 سال
2 سال

ویلا دوبلکس در سرخ رود

سرخ رود بلوار ولایت

2,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر مربع

اکبرزاده ستاره خزر

2,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر مربع